Performance improvement

Patrick heeft na zijn opleiding tot Bedrijfskundige een tiental jaren gewerkt als lijn manager en MT lid binnen grotere internationale 4- en 5 –sterren hotels. In deze periode en de laatste 10+ jaar als management consultant, heeft hij zich bekend gemaakt met de besturing en aansturing van multi-disciplinaire afdelingen en het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen.

  • Ervaren Management Coach en Programma Manager die performance improvement trajecten en de gewenste gedragsverandering ontwerpt, implementeert en borgt kort en krachtig
  • Werkt van Boardroom tot op de werkvloer
  • Creërt structuur en grip op het primaire proces terwijl tegelijkertijd management en medewerkers uitgedaagd worden het klant- en organisatieperspectief te onderzoeken, nieuwe producten, diensten en of concepten te ontwikkelen en te leren door te doen
  • Wat is de relatie tussen uw huidige proces en besturing? Wie denkt u is er verantwoordelijk om als organisatie de beste te worden in uw sector?
Performance improvement foto 2 - Patrick van der Voorn

Ervaring als performance improvement specialist

Sinds 2004 opereert hij als zelfstandig adviseur en performance improvement specialist binnen de Maakindustrie, Zakelijke dienstverlening, Energie en IT. Sinds 2017 in vaste dienst als Senior Consultant Lean-Leiderschap-Leren. Hij is gekend voor zijn zorgvuldige en actiegerichte aanpak in bijvoorbeeld  de ontwikkeling en invoering van volledig Missie-Visie-Strategie trajecten binnen de maakindustrie en Zakelijke Dienstverlening. Ook worden zijn coaching competenties ingezet voor het op korte termijn (in)richten en accelereren van (management) teams.

Door het uitdagen van uw management team en medewerkers op zowel prestatie als gedrag maakt hij korte metten met inefficiëntie en onbewust onbekwaam gedrag. Naast het aanbrengen van grip en controle creert hij snel een veilige en uitdagende leeromgeving waarin mensen actief willen leren en ontwikkelen. Daarbij is hij gekend voor zijn scherpe observatievermogen en directe vorm van terugkoppeling. Klanten beschrijven zijn interventies als authentiek, to-the-point en stimulerend.

  • Wat is de cyclus van uw organisatie? Tot waar blijft u rapporteren en KPI’s verzamelen en wanneer gaat u leren en ontwikkelen mogelijk maken?
Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Onleesbaar? Verander de code captcha txt